Linki

Słowniki

 1. www.slowniki.onet.pl/index.html?tr=pol-slo - słowniki języka polskiego (wyrazów bliskoznacznych, ortograficzny, wyrazów obcych, frazeologiczny i inne)
 2. www.slownik-online.pl/index.php - słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 3. www.wiw.pl/informatyka/slownik/Haslo.asp - słownik komputerowy angielsko-polski
 4. www.wiw.pl/fizyka/slowniki/jednostki.asp - słowniczek jednostek fizycznych
 5. www.wiw.pl/fizyka/slowniki/PrawdaZasady.asp - słowniczek praw i zasad fizycznych

Biblioteki cyfrowe

 1. www.polona.pl/dlibra - Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"
 2. www.staropolska.pl - Staropolska On - line
 3. http://monika.univ.gda.pl - Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
 4. www.exlibris.biblioteka.prv.pl - Biblioteka Internetowa Exlibris
 5. www.literatura.net.pl - Port wydawniczy Literatura.net.pl
 6. www.pbi.edu.pl - Polska Biblioteka Internetowa