Katalogi

Biblioteka szkolna obsługiwana jest przez program MOL OPTIVUM. Oznacza to, że w pamięci komputera mieści się baza danych zawierająca wszystkie niezbędne do pracy bibliotecznej informacje, tzn. katalogi książek, kartoteki zagadnieniowe, słowniki haseł, rejestr czytelników, ewidencja wypożyczeń, rejestr danych statystycznych i in. Dzięki temu czytelnicy mają możliwość korzystania z katalogów bibliotecznych oraz własnych kont czytelniczych przez internet. W programie znajduje się pięć katalogów - indeksów służących wyszukiwaniu informacji: indeks autorów, indeks tytułów, indeks serii wydawniczych, indeks rzeczowy UKD, indeks haseł przedmiotowych.